Monday to Saturday - 8am to 9pm

+86-757-86513888

gdxs@xiongsu.cn

 

外形:L1(161.4) ?D1(137.94) ?Z1(120.5)

安装尺寸:Z1(120.5) ?Z2(18.5) ?R1(75.7)

配合要求/尺寸:预埋套管上下端均与DN110管道或内插配件使用

马上留言获取样品

我们将在24小时内回复您

Share: